Jozef doet het huishoudenColofon

Coretta Bakker-Wijbrans

Deze website is eigendom van en in beheer bij Coretta Bakker-Wijbrans.

Heeft u een aanvulling voor de website, commentaar of een andere reactie, dan kunt u contact opnemen via coretta@huisjozef.nl.

Alle afbeeldingen van oude kunstwerken op deze website worden geacht vrij te zijn van auteursrecht, omdat de makers ervan al meer dan 70 jaar geleden zijn overleden. Daarmee vallen deze kunstwerken in het publieke domein. Ook reproducties ervan vallen in het publieke domein, omdat deze geen 'oorspronkelijk karakter' hebben. Mocht iemand desondanks menen rechten te kunnen claimen, verzoek ik hem of haar contact op te nemen.

Deze website is gemaakt en vormgegeven door mijn echtgenoot Marco Bakker. De inhoud van de website wordt gegenereerd uit een een database, die ook door hem gemaakt is. Kijk ook eens op zijn andere websites over gereconstrueerde portretten of genealogie.


Jozef doet het huishouden: Het motief van de huishoudelijke Jozef in oude kunst.
Laatste wijziging: 24 december 2013, om 22.07 uur. Actieve bestanddelen: xhtml 1.0 en css 2.1.